Colegiul P 25.06.2021

Ordin convocare

ORDINEA  DE  ZI   25 iunie 2021

Orele 1000

 1.Instituția Prefectului Județul Satu Mare – Informare privind controalele efectuate la unitățile administrativ teritoriale de la nivelul județului Satu Mare, în urma acțiunilor de igienizare dedicate Zilei Mondiale a Mediului;

  •  Prezintă prefect – Domnul ALTFATTER Tamás Ferenc

 2.Direcția Silvică Satu Mare – Informare pe marginea activității desfășurate în anul 2020; – RAPORT DE ACTIVITATE 2020

  • Prezintă director executiv – Domnul Marcel FORȚIU

3.Diverse