Colegiul P 27.07.2023

COLEGIUL PREFECTURAL
INSTITUȚIA PREFECTULUI 
ORDINEA  DE  ZI
27 iulie 2023
Orele 10:00
• Informare privind activitatea desfășurată de către  – Direcția pentru Agricultură Județeană Satu Mare;
• Prezintă: director executiv – domnul Ioan CIOLTEAN
• Diverse.