Colegiul P 31.08.2023

COLEGIUL PREFECTURAL
INSTITUȚIA PREFECTULUI 
ORDINEA  DE  ZI
31 august 2023
Orele 10:00
• Informare privind rezultatele obținute la examenele și concursurile naționale  la nivelul județului – Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare;
• Prezintă: inspector școlar general – doamna Anișoara BOITOR
Ziua Limbii Române – un material propus de către Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare;
• Prezintă: director executiv – Zamfir DANCIU
• Diverse.