Comunicat de presă – întâlnire cu reprezentanții sălilor de sport

Prefectul Altfatter Tamas a invitat la o discuție reprezentanții  sălilor de sport și fitness din județ, fiind prezenți trei manageri ai sălilor reprezentative din municipiul Satu Mare.  Scopul întâlnirii a fost de a dezbate principalele restricții care se aplică în domeniul acesta în baza noilor prevederi legislative și de identifica măsuri care pot duce la creșterea siguranței clienților.

Astfel, în baza HG Nr. 990/2021 din 17 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dacă în localitate se ajunge la  incidenţa cumulată la 14 zile mai mare de 4/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului iar participarea este permisă doar pentru persoanele care certificat digital UE (cod QR care va fi verificat la accesul în spațiu).

La incidențe sub 4/1.000 de locuitori se aplică restricții privind reducerea capacității de funcționare sau a suprafeței alocate sportivilor, graduale. La atingerea incidenţei cumulate la 14 zile  mai mare de 6/1.000 de locuitori, se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness. Astăzi în municipiul Satu Mare incidența cumulată la 14 zile este 4,79 iar la nivelul județului este de 3,42 , ambele valori în ușoară creștere față de ziua precedentă.

Administratorii sălilor de sport au prezentat greutățile cu care se confruntă, numărul în scădere al  clienți urmare a nesiguranței pe care aceștia o simt dar și imposibilitatea de a avea o proiecție realistă a business-ului. Ca și aspecte pozitive, salută inițiativa Guvernului de a da posibilitatea continuării activității, în condiții stricte și la incidențe mai mari ale îmbolnăvirilor prin folosirea certificatului digital. Toți consideră că vaccinarea populației este singura cale de menținere a sălilor deschise și de a gestiona un mediu atractiv și sigur pentru toți clienții, pentru o continuitate a activității. În plus, tot în sensul unui ambient sigur, administratorii sălilor de sport reprezentate la discuții au reușit să își convingă angajații să se vaccineze. Prefectul a informat că în acest moment angajatorii nu pot obliga angajații să se vaccineze, dar toți trebuie să respectăm la locul de muncă măsurile de protecție individuală și cele de distanțare socială.

Prefectul înțelege greutățile prin care trece acest sector important în economia serviciilor și speră că măsurile dispuse în prezent vor avea ca efect o plafonare urmată de scădere a numărului de infectări la nivelul municipiului dar și în întreg județul. În acest moment, în zona carantinată din Țara Oașului se observă o îmbunătățire a situației, multe comunități au ajuns sub pragul de 6/1.000 de locuitori iar trendul este de scădere.