Informare de presă – audiențe prefect

În cadrul sesiunii de audiențe cu cetățenii susținută astăzi  21.09.2021 s-au înscris la întrevederea cu prefectul Altfatter Tamás cinci persoane, din nou majoritatea cu probleme de fond funciar.

Prima persoană, din municipiul Satu Mare, ar dori sprijin pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui imobil drept-moștenire după părinți dar și îndrumare în soluționarea unui conflict de posesie cu vecinul.

O altă doamnă, tot din municipiul Satu Mare invocă probleme cu un vecin privind punerea în aplicare a unei executări silite pe care a contestat-o și este în curs de soluționare. Drept urmare, solicită instituției noastre a nu da curs vreunei solicitări de punere în posesie a terenului aflat în litigiu. Prefectul a dat asigurare că atâta timp cât există pe rolul instanței cauza, comisia județeană de fond funciar nu va face demersuri față de o astfel de cerere.

O familie de fermieri din Socond revin în problema creată de un crescător de oi care, conform celor relatate, pășunează ilegal pe raza comunei și, mai mult, distruge culturile agricultorilor, manifestându-se de multe ori violent în relația cu proprietarii de teren.  Prefectul a îndrumat fermierii să depună un memoriu la care să atașeze documente edificatoare cu privire la posesia/utilizarea terenurilor afectate.

Ultimele două persoane au prezentat  probleme privind reconstituirea dreptului de proprietate în Corod (Culciu) și Homoroade. În ambele cazuri prefectul  a dispus a se efectua verificări la autoritățile locale, concluziile acestor vor fi transmise petenților.