Informare de presă – 03.05.2023

Întâlnire de lucru UNHCR la Instituţia Prefectului Județul Satu Mare
UNHCR – Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (United Nations High Commissioner for Refugees) a organizat astăzi 03.05.2023 în Sala Mică de ședințe a Instituției Prefectului județul Satu Mare, o întâlnire de lucru a rețelei de coordonare a suportului oferit refugiaților din Ucraina.
La întâlnirea de azi au participat prefectul Radu Roca, subprefecții Altfatter Tamás și Romeo Pop, directorul Cancelariei, Radu Iancu, precum și reprezentanții instituțiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ai serviciilor publice deconcentrate și ai organizațiilor neguvernamentale, a cultelor religioase și a altor organizații implicate în activitățile de întrajutorare ale refugiaților din Ucraina. Din partea UNHCR au fost prezenți Sebastiaan Der Kinderen – coordonator, Facundo Palermo – responsabil managementul informațiilor și Marian Sitar, de la Oficiul de Protecție a Copilului Suceava.
Au fost prezentate autorităților și părților interesate cele mai recente informații privind Planul regional de acțiune pentru refugiații din Ucraina, plan care implică acțiuni în 11 state care gestionează persoane refugiate, se adresează unui număr de peste 4 milioane de persoane și are o nevoie de finanțare de 1,7 miliarde de dolari. Pentru România, pentru întreg anul 2023, UNHCR previzionează sprijin pentru 350.000 refugiați, gestionat prin intermediul a 34 de parteneri, cu un buget necesar de 153 milioane de dolari care să acopere nevoile de protecție, educație, sănătate și hrană, locuire și incluziune socială, alte costuri logistice.
Unul din cele mai importante puncte ale întâlnirii a fost prezentarea unui nou proiect, respectiv a Sistemului de mapare a Furnizorilor de Servicii din România, o inițiativă semnificativă care își propune să ofere o prezentare cuprinzătoare a serviciilor disponibile și să cartografieze furnizorii de servicii din România. În acest mod, se va pune la dispoziția refugiaților o bază de date centralizată a furnizorilor de servicii, respectiv facilităților de îngrijire a sănătății, servicii juridice, instituții de învățământ și altele asemenea.
Prin cartografierea furnizorilor de servicii, proiectul va ajuta refugiații și solicitanții de azil, care adesea întâmpină dificultăți în navigarea în sistemele complexe, să acceseze serviciile de care au nevoie. Proiectul are potențialul de a crea un impact semnificativ, prin furnizarea unei platforme care facilitează accesul la serviciile esențiale, poate să îmbunătățească calitatea vieții pentru refugiați și solicitanți de azil și, în cele din urmă, să contribuie la integrarea lor în societatea românească.