Informare de presă – 11.05.2023

Ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Prefectul Radu Roca a condus ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare, care a avut loc astăzi la sediul Instituției Prefectului județul Satu Mare.
În cadrul ședinței s-au dezbătut următoarele:
– 57 propuneri ale comisiilor locale de fond funciar din județ privind validarea, invalidarea sau recunoașterea dreptului de proprietate. Dintre comisiile locale de fond funciar care au depus documentații privind validarea, invalidarea sau recunoașterea dreptului de proprietate amintim: Supur, Dorolț, Valea Vinului, Tiream, Turț, Carei, Bogdand, Santău, Gherța Mică, Păulești, Vetiș, Carei, Bixad, Tarna Mare, Porumbești, Hodod, Beltiug, Certeze, Craidorolț, Medieșu Aurit, Moftin.
– 36 propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind corectarea/modificarea/anularea unor titluri de proprietate, dintre care menționăm propunerile Comisiei locale de fond funciar Apa, Carei, Tășnad, Craidorolț, Hodod, Porumbești, Bârsău, Căuaș, Craidorolț, Dorolț, Gherța Mică, Livada, Medieșu Aurit, Negrești – Oaș, Odoreu, Orașu-Nou, Căpleni, Turț, Tășnad, Urziceni, Valea Vinului, Vama.
– cinci contestații împotriva propunerilor comisiilor locale de fond funciar, înaintate comisiei județene spre soluționare de către Comisia locală de fond funciar Dorolț, Supur și Medieșu Aurit.
– 2 propuneri de modificare a anexelor la HG nr. 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013, depuse de catre comisiile de fond funciar Lazuri si Livada.
Ședințele Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Satu Mare se desfășoară pentru a soluționa, în limita competențelor legale, solicitările la legislația fondului funciar, specifice procesului de restituire a proprietății, ca urmare a cererilor înaintate de către cetățeni.