Informare de presă – 14.12.2022

Întâlnire cu primarii din județ!
Prefectul Radu Roca a inițiat azi o întâlnire de lucru cu primarii din județul Satu Mare, alături de subprefecții Altfatter Tamás și Romeo Pop și secretarul general Cosmin Dorle și la care a fost invitat președintele Consiliului județean, Pataki Csaba.
Motivul principal al întâlnirii a fost prezentarea susținută de inspectorul șef al Gărzii Forestiere Oradea , Dan Maxim privind oportunitatea finanțării prin PNRR a investițiilor în noi suprafețe ocupate de păduri care pot fi realizate atât de autorități publice locale cât și de agenți economici sau persoane fizice.
Apelul de proiecte este deschis până în 2026 iar tipurile de plantații forestiere pe terenuri agricole vizate de schema de ajutor de stat pot fi trupuri de pădure cu o suprafață minimă de 0,5 ha sau perdele forestiere de protecție cu suprafață minimă de 0,1 ha.
Prezenți la întâlnire , inspectorii șefi col.Ovidiu Popa de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare și lt.col.Sergiu Buzduga de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare au prezentat teme de interes în domeniul de competență legate de buna organizare a evenimentelor specifice Sărbătorilor de iarnă, respectiv privind securitatea la incendiu în perioada sezonului rece.
De asemenea au fost prezentate de către secretarul general, Cosmin Dorle și directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare, Monica Prodan Ardelean stadiul aplicării legilor fondului funciar , principalele greutăți privind punerea în aplicare a sentințelor judecătorești și a fost analizată activitatea comisiilor locale de fond funciar.
Urmare a problemelor ridicate de primari și dezbătute la întâlnirea de azi, prefectul Radu Roca a solicitat transmiterea către autoritatea centrală de cadastru a unei propuneri de modificare a formatului extrasului de carte funciară care să conțină informații complete care să permită identificarea mai ușoară a imobilelor.
De asemenea prefectul solicită în continuare tuturor instituțiilor statului o conlucrare mai bună privind simplificarea procedurilor și scurtarea termenelor de obținere a actelor de către cetățeni și mediul economic.