Informare de presă – 23.02.2023

GRUP DE LUCRU PENTRU INVENTARIEREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC
Prefectul Radu Roca, urmare a ședinței de lucru în sistem videoconferință din data de 22.02.2023 cu ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, ministrul educației Ligia Deca și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Attila Cseke cu privire la situația clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile din sistemul de învățământ raportat la manifestările seismice din ultima perioadă, a convocat astăzi la cabinet reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, ai Inspectoratului Școlar Județean și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare. Au fost prezenți și subprefecții Altfatter Tamás și Romeo Pop și directorul cancelariei, Radu Iancu.
Constituiți într-un grup de lucru, se va demara la nivelul județului Satu Mare o acțiune de stabilire a unui inventar al clădirilor care se încadrează în categorie de risc seismic. Conform Legii 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, există 4 clase de risc seismic de la Rs1 (cel mai ridicat) la RsIV (cel mai scăzut).
Sarcinile prioritare stabilite de prefect astăzi pentru grupul de lucru sunt o inventariere la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale a clădirilor cu rism seismic și actualizarea listei experților tehnici în rezistența și stabilitatea construcțiilor din regiune.
”Ordonanța Guvernului nr. 6/2023 extinde categoriile de cheltuieli care pot fi finanțate de la bugetul de stat pentru consolidarea și reabilitarea clădirilor, devin eligibile inclusiv cheltuielile pentru elaborarea expertizelor tehnice în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de rism seismic. Avem cunoștință că în cel mai scurt timp se va aproba finanțarea reabilitării seismice a clădirilor inclusiv prin fonduri europene și se va implementa o schemă de ajutor de stat pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință. Vom acorda tot sprijinul administrațiilor locale din județul Satu Mare pentru a accede în programele de consolidare și pentru a pune în siguranță în special clădirile publice de tip școli, spitale și alte clădiri cu activitate cu publicul.” – prefect Radu Roca .