Informare de presă – 23.08.2021

Prefectul Altfatter Tamas a convocat astăzi ședința  de lucru cu șefii serviciilor și compartimentelor din cadrul aparatului de lucru al Instituției Prefectului.

Având în vedere avansul lucrărilor la noua clădire administrativă, dar și modificările legislative privind modul de plată a contravalorii serviciilor de eliberare a pașapoartelor, a permiselor și a documentelor de înmatriculare, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și a evita deplasări inutile,  prefectul a solicitat identificarea soluții pentru a putea oferi la sediu modalități diversificate de plată, cash sau on-line, soluții care vor fi implementate odată cu relocarea serviciilor.

Din analiza situației operative la zi, se remarcă oportunitatea deciziei de prelungire a programului de lucru la serviciul de pașapoarte zilnic până la ora 20,00.  Începând cu luna iunie, s-au procesat 8096 de cereri pentru eliberarea pașapoartelor, maximul va fi atins luna aceasta, de la începutul lunii august fiind înregistrate deja peste 3000 de cereri.

Serviciul de permise și înmatriculări informează că timpul mediu de așteptare pentru proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului de conducere este de 14 zile iar pentru proba practică (traseu) este de 30 de zile. De la începutul anului au fost emise 11301 permise de conducere (noi sau preschimbate), au fost 9115 examinări la proba teoretică și 5898 la cea practică și 3763 candidați admiși la proba teoretică respective 3799 la proba practică.  Referitor la înmatricularea vehiculelor, de la începutul anului au fost emise 16798 noi documente de circulatie.

Începând cu data de 25 august 2021 începe în județul Satu Mare recepția următoarei tranșe de pachete cu alimente în cadrul POAD – Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. În decurs de o săptămână, la nivelul tuturor primăriilor din județ vor fi recepționate, depozitate și pregătite pentru distribuție  20678 de pachete. Fiecare pachet conține 25 de kg de alimente de bază: zahăr, orez, făină de grâu, mălai, ulei, diverse conserve.

Începând cu data de 07 septembrie 2021, prefectul  a decis reluarea  audiențelor cu cetățenii în fiecare zi de marți, începând cu ora 10,00.  Cetățenii se pot înscrie telefonic (0261-713.120) sau pe e-mail contact@prefecturasatumare.ro prin intermediul persoanei delegate pentru activitatea de relații cu publicul. La audiențe vor participa directorul cancelariei, secretarul general și experți din cadrul aparatului de lucru, alături de reprezentantul delegat al Oficiului de cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare, având în vedere specificul celor mai multe din problemele prezentate prefectului.