Informare de presă – 29.03.2023

ŞEDINŢA COMISIEI MIXTE DE RECHIZIŢII A JUDEŢULUI SATU MARE
Prefectul Radu Roca, în calitate de președinte, a convocat şedinţa Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Satu Mare, pe ordinea de zi fiind propuse următoarele teme:
1. Aprobarea proiectului de actualizare a Planului de rechiziţii de bunuri și prestări de servicii în interes public pe anul 2023;
2. Activitatea desfășurată de Centrul Militar Judetean Satu Mare în domeniul rechizițiilor de bunuri și prestări de servicii în interes public;
3. Diverse.
Rechiziţia de bunuri şi prestările de servicii reprezintă măsura cu caracter excepţional prin care autorităţile publice împuternicite prin lege obligă operatorii economici, instituţiile publice, precum şi alte persoane juridice şi fizice la cedarea temporară a unor bunuri mobile sau imobile, în condiţiile legii.
La şedinţă au participat membrii Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Satu Mare respectiv col. Ioan-Dafin Mureşan, şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Satu Mare – secretarul comisiei, reprezentanții Centrului Militar Judeţean Satu Mare, Inspectoratului de Jandarmi, Inspectoratului de Poliţie, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” Satu Mare, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Satu Mare, Oficiului Registrului Comerţului Satu Mare, Consiliului Judeţean Satu Mare și reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare.