Informare de presă – 31.01.2023

Ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Prefectul Radu Roca a condus ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare, care a avut loc astăzi la sediul Instituției Prefectului-Județul Satu Mare.
În cadrul ședinței s-au dezbătut următoarele:
– 37 propuneri ale comisiilor locale de fond funciar din județ privind validarea, invalidarea sau recunoașterea dreptului de proprietate. Dintre comisiile locale de fond funciar care au depus documentații privind validarea, invalidarea sau recunoașterea dreptului de proprietate amintim: Căuaș, Supur, Tășnad, Ardud, Tarna Mare, Turț, Batarci, Certeze, Berveni, Bogdand, Andrid, Bixad, Cămin, Cehal, Vetiș, Târșolț, Negrești-Oaș, Porumbești, Halmeu, Viile Satu Mare, Moftin.
– 53 propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind corectarea/modificarea/anularea unor titluri de proprietate, dintre care menționăm propunerile Comisiei locale de fond funciar Acâș, Andrid, Ardud, Bârsău, Batarci, Berveni, Cămin, Căpleni, Căuaș, Culciu, Dorolț, Livada, Odoreu, Petrești, Pomi, Porumbești, Tarna Mare, Urziceni, Viile Satu Mare, Socond, Tășnad.
– trei contestații împotriva propunerilor comisiilor locale de fond funciar, înaintate comisiei județene spre soluționare de către Comisia locală de fond funciar Negrești-Oaș și Comisia locală de fond funciar Moftin.
Ședințele Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Satu Mare se desfășoară pentru a soluționa, în limita competențelor legale, solicitările la legislația fondului funciar, specifice procesului de restituire a proprietății, ca urmare a cererilor înaintate de către cetățeni.