Colegiu P. 30 ianuarie 2023

ORDINEA DE ZI
30 ianuarie 2023
Orele 10:00

 

• Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare – Informare privind activitatea desfășurată în anul 2022;
Prezintă inspector șef – domnul Ovidiu POPA

• Instituția Prefectului Județul Satu Mare – Informare asupra Strategiei naționale de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rome pentru 2022 – 2027 (H.G. nr.560/2022);
Prezintă șef serviciu – doamna Ramona ANTONESCU

• Diverse.