Comunicat de presă – Colegiul prefectural

Astăzi 25.06.2021, prefectul Altfatter Tamas a convocat în ședință Colegiul Prefectural, întâlnirea fiind găzduită de Sala Mică de ședințe a Palatului Administrativ.  La ședință au participat subprefectul Lavinia Kiss, secretarul general Cosmin Dorle și directorul Cancelariei Prefectului, Robert Kovacs, alături de șefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor în județul Satu Mare.

Conform ordinii de zi, în deschidere, prefectul a prezentat o informare privind controalele  efectuate la unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Satu Mare, în urma acțiunilor de igienizare dedicate Zilei Mondiale a Mediului. În cadrul Colegiului Prefectural din luna aprilie, prefectul a propus demararea la nivelul întregului județ a unei acțiuni de identificare și salubrizare a locurilor afectate de depozitări necontrolate a deșeurilor, cu implicarea autorităților locale și a beneficiarilor de ajutor social în activitatea de curățenie. Primăriile au stabilit un program de lucru care să implice beneficiarii de venit minim garantat (ajutor social) apți de lucru, în îndeplinirea programului de muncă în folosul comunității la care sunt obligați în schimbul prestației sociale încasate. Pentru obținerea unor rezultate bune, prefectul a implicat în coordonarea acestei acțiuni Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu și Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială.

Bilanțul acestei activități, se prezintă astfel:

– au fost implicate toate primăriile din județul nostru, cu participarea a peste 800 de persoane apte de muncă dintre beneficiarii de prestații sociale dar și cu participarea a 250 persoane din cadrul aparatului de lucru al primăriilor și a mai mult de 500 voluntari;

– a fost colectată și predată spre eliminare conform legii sau reciclare o cantitate de peste 700 mc de deșeuri prin operatorii de salubrizare;

– au fost igienizate locații precum văi, drumuri comunale și județene, parcuri, șanțuri și rigole, depozite ad-hoc identificate, maluri de bălți și lacuri, târguri, păduri dar și zone centrale sau de agrement din unele comunități.

În partea a doua a ședinței, directorul Direcției Silvice Satu Mare Marcel Forțiu a făcut o informare pe marginea activității desfășurate în anul 2020. Directia Silvica Satu Mare este o unitate de gestionare, administrare și valorificare a patrimoniului forestier de stat și privat, fără personalitate juridică,  care functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară.

Direcția Silvică Satu Mare are în structura sa 5 subuntăți ocoale silvice (Borleşti, Livada, Negreşti-Oaş, Satu Mare şi Tăşnad), 15 districte silvice, 74 cantoane silvice, 7 fonduri cinegetice, 6 formații de exploatare și 5 depozite de material lemnos, prin care se asigură administrarea și asigurarea serviciilor silvice la toate pădurile, indiferent de forma de proprietate cu respectarea principiului teritorialității și aplicarea regimului silvic.

Suprafaţa fondului forestier al judetului este de 66.698 ha, reprezentând 15% din suprafața totală. Din totalul de 28156 hectare fond forestier public de stat administrat de către Direcţia Silvică Satu Mare, suprafaţa acoperită de pădure este de 27.074 ha, iar 1082 ha sunt alte terenuri. De asemenea, Directia Silvică Satu Mare gestionează administrează pe bază de contracte de administrare sau servicii silvice o suprafata de 15909 hectare fonduri forestiere private.

Obiective strategice stabilite pentru realizarea Planului de management al Direcției Silvice Satu Mare în anul 2021 privesc gestionarea durabilă și unitară a fondului forestier, asigurarea integritatii acestuia, reabilitarea și consolidarea drumurilor forestiere, diversificarea și valorificarea de alte produse nelemnoase din fondul forestier și valorificarea superioară a masei lemnoase.

La sfârșitul întâlnirii s-a analizat desfășurarea Recensământului General Agricol, activitate care se derulează conform programului stabilit iar reprezentantul DSVSA a informat despre măsurile specifice care se aplică pentru lichidarea focarelor de pestă porcină africană în județ.

Avănd în vedere rezultatele foarte bune ale acțiunii de igienizare, prefectul a anunțat că aceasta va continua în perioada următoare în întreg județul iar activitățile viitoare vor ținti și  creșterea stării de salubrizare a pădurilor.