Informare de presă – 09.02.2023

Ședinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
Subprefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamás a prezidat azi şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice desfăşurată în sala mică de şedinţe a Instituției Prefectului județul Satu Mare.
La ședință au mai participat subprefectul Romeo Pop , directorul de Cancelarie, Radu Iancu și Ramona Antonescu, șef serviciu.
În cadrul şedinţei viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș a prezentat modalitatea de obținere de către pensionarii cu domiciliu în municipiul Satu Mare a abonamentelor gratuite pe transportul în comun.
Astfel pentru eliberarea legitimațiilor de călătorie și a abonamentului gratuit pensionarii sub 70 de ani sunt rugați să se prezinte personal începând cu data de 01.02.2023 la oricare dintre chioşcurile de bilete Transurban S.A. cu:
-cartea de identitate sau buletin de identitate, în original si copie.
-o copie a cuponului de pensie din luna anterioară celei pentru care se solicită abonamentul gratuit.
-o poză 2/3 cm (tip buletin).
-acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Pentru pensionarii sub 70 ani abonamentul se acordă pe o perioadă de o lună în vreme ce pentru pensionarii de peste 70 de ani acesta e valabil un an.
De asemenea tot în cadrul ședinței de azi reprezentanții Consiliului județean a Persoanelor Vârstnice au revenit cu solicitarea de a li se acorda un spațiu în care aceștia să-și poată desfășura activitatea.