Informare de presă – 10.02.2023

Ședință cu secretarii Unităților Administrativ Teritoriale din județ
Subprefectul Altfatter Tamás a condus azi ședința cu secretarii Unităților Administrativ Teritoriale din județ.
La întâlnirea care a avut loc în sala mică de ședințe a Instituției Prefectului județul Satu Mare au mai participat subprefectul Romeo Pop și secretarul general , Cosmin Dorle.
În cadrul ședintei s-au dezbătut următoarele:
-circulara nr. 1409/09.02.2023 a Instituției Prefectului – Judeţul Satu Mare privind transmiterea până la data de 17.02.2022 a numărului de cereri depuse la nivelul unitătii
administrativ-teritoriale în temeiul legilor fondului funciar ( Legea nr. 18/1991, Legea nr.169/1997, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 231/2018, respectiv Legea nr. 10/2001) .
-îndeplinirea atribuțiilor de către secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale, prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare.
De asemenea s-a mai discutat despre problemelor ridicate ca urmare a verificări legalității actelor administrative adoptate/emise de autoritățile administrației publice locale, precum și aspecte legate de aplicarea legilor fondului funciar și nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate pe fond funciar.
S-au mai purtat discuții legate de documentațiile transmise către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) Satu Mare.
Secretarul General Cosmin Dorle a propus înființarea unei comisii din care să facă parte reprezentanți ai secretarilor generali ai unităților administrativ teritoriale împreună cu reprezentanții ai O.C.P.I. Satu Mare, Direcția Silvică Satu Mare, Agenția Domeniile Statului, și Instituției Prefectului Judeţul Satu Mare în vederea modificări procedurii de lucru a Comisiei județene de fond funciar Satu Mare.