Informare de presă – 14.12.2021

Prefectul Altfatter Tamas, în calitate de președinte, a convocat astăzi, 14.12.2021 ședința Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare, având pe ordinea de zi validări sau invalidări ale  propunerilor unor comisii locale, modificarea respectiv revocarea unor titluri de proprietate, soluționarea unei contestații, dar și diverse alte prezentări și informări privind cauzele în justiție, prezentarea situației necesarului de teren în vederea finalizării procesului de restituire a terenurilor, precum și informarea privind invitarea Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate Păulești în cadrul Colectivului de lucru din data de 07.12.2021 pentru a găsi soluții pentru punerea în aplicarea Sentinței civile nr. 1690/2014 pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr.13999/296/2012 și a Sentinței civile nr. 4/2015 pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosarul nr.38/296/2014.

În cadrul ședinței Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare au fost soluționate 41 de propuneri de validări sau invalidări ale comisiilor locale de fond funciar, 32 de propuneri de modificare/revocare a unor titluri de proprietate și o contestație a unei persoane fizice.

Ședința de astăzi a comisiei județene este ultima din acest an și este de remarcat că de-alungul anului toate propunerile și solicitările venite din partea comisiilor locale de fond funciar din județ au fost analizate atât în cadrul colectivului de lucru județean cât și în plenul comisiei, la sfârșit de an toate lucrările comisiei județene sunt finalizate.